संपर्क

संपर्क


  • पत्ता: "श्रीमंत जयसिंगराव घाटगे भवन"
    कागल, कोल्हापूर - ४१६२१६

  • फोन: (०२३१) २६ ५३ ६८३, (+९१) ९५५ २५ ८० २३१
  • ई-मेल: contact@rajesamarjeetsinhghatge.com

संपर्क

जलसमृद्ध व्हावी भूमी, माती सुपीक कसदार, बहरून यावी शेती,
सदैव वाढत राहो कागल, गडहिंग्लज, उत्तूर परिसराची महती
TOP